• Isikuandmete töötlemine
 • Eesmärk
 • Tagataust
 • Suunised
 • Nõusolek
 • Teave, mida me teile pakume
 • Millal loobume teie isiklikest andmetest?
 • Vastutus
 • Andmete õigsus ja läbipaistvus
 • Küsimused ja kaebused
25. mail 2018 jõustub uus Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärus. SVS Machines & Service OU uuendatud kasutajatingimused sisaldavad isikuandmete kaitset käsitlevat sätet.

Me kaitseme teie privaatsust. Kui usaldate oma isikuandmed meile, siis võite olla kindel, et need ei satu kõrvaliste isikute valdusesse. See põhineb kehtivatel andmekaitset käsitlevatel õigusaktidel ja selgitab, kuidas me käsitleme teie isikuandmeid ning millised on Teie õigused.

Teie isikuandmeid töötleme peamiselt oma kohustuste täitmiseks, samuti seaduste ja kokkulepete täitmiseks. Meie eesmärgiks ei ole isikuandmete töötlemine, kui see on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks see kogutakse, ja me püüame alati kasutada kõige vähemtundlikke andmeid.
Kasutame teie isiklikke andmeid, et pakkuda teile head teenust, näiteks info ja uudiste saatmiseks ning muu olulise teabe saatmiseks.Vajame teie isikuandmeid klientide ja turuanalüüside läbiviimiseks.
Teil on õigus tühistada oma isikuandmete kasutamist otseturunduseks.

Milliseid isikuandmeid me käsitleme?
Me käsitleme Teie isikuandmeid vaid siis, kui meil on selleks õiguslik alus. Siin on näited isikuandmetest, mida käsitleme:

 • Nimi
 • Aadress
 • E-posti aadress
 • Telefon
 • Ametipositsioon
 • Kasutajanimi
 • Huvid ja soovid, mille olete ise registreerinud ja vabatahtlikult meile teatanud
 • Sisu, mille olete ise avaldanud

Vajadusel küsime teie nõusolekut, enne kui hakkame teie isikuandmeid töötlema. Te võite nõusoleku tühistada. Peale tühistamist ei töötle me enam Teie isikuandmeid.
Näide, milliseid isikuandmeid me kogume:

 • Üksikasjad, mida me teile otse pakume
 • Teave, mille registreerite, kui külastate meie veebisaiti
 • Teave, mida me avalikest registritest saame
 • Informatsioon, mille me saame, kui tellite meie teenuseid
 • Informatsioon, mida me saame, kui registreerute uudiskirjade ja muude postituste saamiseks
 • teave, mille me saame, kui vastate küsitlustele ja uuringutele
 • Informatsioon, mille me saame, kui võtate meiega ühendust, külastate meid või võtate meiega ühendust

Kui me teie isikuandmeid kogume siis teavitame teid sellest, kuidas oleme saanud isikuandmed, mida me kasutame ning milliseid õigusi te andmekaitseseaduste alusel omate ja kuidas neid kasutada saate.
Töötame välja tavasid, et teie isikuandmeid saaks ohutult käsitleda. Lähtepunktiks on see, et neile on juurdepääs ainult töötajatel ja organisatsioonidel, kes vajavad isikuandmeid oma tööülesannete täitmiseks.
Tundlike isikuandmete puhul oleme loonud eripädevuse, mis tähendab teie isikuandmete paremat kaitset.
Meie turvasüsteemid on välja töötatud selliselt, et kaitsta Teie andmeid andmevarguste, hävitamise ja muude ohtude eest, mis võivad teie privaatsust ohustada.

Meie eesmärgiks on mitte avaldada teie isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, kui te pole selleks eelnevalt nõusolekut andnud. Juhul, kui me avalikustame isikuandmeid kolmandatele isikutele, siis tagame, et isikuandmeid töödeldakse ohutult.
Me ei edasta isikuandmeid juhtudel, mis on selles eeskirjas sõnaselgelt välja toodud.

SVS Machines & Service OU on isikuandmete kaitse eest vastutav isik, mis tähendab, et oleme vastutav teie isikuandmete töötlemise ja nende kasutamise eest.

SVS Machines & Service OU püüab kogu teabe, mida me käsitleme, hoida õige ja ajakohase. See kehtib ka meie kogutud isikuandmete kohta. Juhul, kui mistahes info osutub valeks, tehakse parandused viivitamata. Loomulikult on teil õigus saada teavet, milliseid andmeid me Teie kohta omame. Kui soovite seda teavet saada või teil on muid isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi, võtke meiega ühendust.

Kui teil on selle privaatsuseeskirja kohta mingeid küsimusi siis võtke meiega ühendust. Samuti võite esitada kaebuse Andmeinspektsioonile.

kontakt

E-post info@svms.ee
Tel : + 372 56 20 44 20