Firma pakub tööstusseadmete remondi ja teeninduse teenust:

 • Treipingid, freespingid, sisetripingid, puurpingid, lihvpingid, pressid, termoplasti automaadid, CNC pingid ja muud tööstuslikud seadmed:
 • Teeme tehnoloogiliste seadmete pisiremonti, keskmist- ning kapitaalremonti. Moderniseerime ning teeme tehnilist hooldust. Tarnime tagavaraosasid Teie seadmetele (elektrotehnika, hüdraulika, mehaanika, laagrid);
 • Seadmete monteerimine, tööks ettevalmistav seadistamine, sissetöötamine;
 • Pakume tööpinkide tehnilise diagnostika teenust;
 • Masinate ja seadmete garantiiremont, garantiijärgne hooldus ja remont. Meie remonditud või taastatud seadmetele anname remondijärgse garantii;
 • Valmistame tööpinkidele varuosasid ja vahetusdetaile.

Remonditöid teevad kvalifitseeritud spetsialistid eriseadmete ja tööriistade abil. Meil on olemas kõik kvaliteetseks remondiks vajalikud tööpingid ja vahendid. Meie ettevõtte spetsialistid teostavad nii kodumaiste kui ka välismaiste tööpinkide remonti: Jugoslaavia, Rumeenia, Tsehhi, USA päritoluga pind- ja ümarlihvimispinkide, samuti Saksamaal ja Tsehhis valmistatud freespinkide ning Koreas ja Rumeenias toodetud treipinkide remonti. Tähtajad on lühikesed. Kvaliteedigarantii teostatud töödele 3-6 kuud.

Tööpingi 16K20 kapitaalremondi näitlik kirjeldus:

 1. Tööpingi ja selle kõigi sõlmede täielik lahtivõtt. Detailide pesu ja defektsuse määramine.
 2. Alusraami remont.
  • – raami suunajate kulumisastme mõõtmine
  • – raami suunajate lihvimine ja saaberdamine
 3. Esimese tugipuki remont koos laagrite vahetuse ja amortiseerunud detailide
  • – taastamisega
 4. Elektriseadmete remont
  • – elektrikapi remont
  • – rikkis detailide vahetus
  • – elektrijuhtmestiku taastamine
  • – isolatsiooni ja maanduse takistuse mõõtmine
 5. Käigukasti remont
  • – väljapraagitud detailide vahetus
  • – laagrite vahetus
 6. Suportite remont
  • – suporti saaberdamine ja lihvimine
  • – laagrite vahetus
 7. Põlle remont koos laagrite vahetuse ja amortiseerunud detailide taastamisega
 8. Veovintide kalibreerimine koos mutrite vahetusega
 9. Määrde- ja etteandesüsteemi remont
 10. Tagumise tugipuki remont koos amortiseerunud detailide taastamisega
 11. Tööpingi kokkupanek
 12. Tööpingi testimine vabakäigul ja koormusega
 13. Täpsusnormidele vastavuse kontrollimine
 14. Tööpingi värvimine ja konserveerimine
 15. Padrunite, lõiketerahoidjate ja keskustega komplekteerimine vastavalt tellija soovile.

Juhul kui olete huvitatud oma seadme remondist, palun saatke faksi või e-posti teel sooviavaldus, milles näidake ära alljärgnevad andmed:

 1. Seadme täpne mudel
 2. Valmistamisaasta
 3. Dokumentatsiooni olemasolu
 4. Komplektsus
 5. Programmjuhtimisega tööpinkide puhul – programmjuhtimissüsteemi mudel, ajami mudel, soovitav süsteem peale uuendamist,
 6. Importseadmete puhul – põhilised tehnilised näitajad, gabariidid, kaal, venekeelse dokumentatsiooni olemasolu