Meie teenuste maksumus ja kirjeldus:

• Tallinnas spetsialisti väljakutsumine – 45,00 eurot

Informatsiooni väljakutse teistesse piirkondadesse, väljaspool Eestit maksumuse kohta saab meie kontorist võttes meiega ühendust.

• Spetsialisti töötunni maksumus – 35,00 eurot

Sisaldab remonditöid, diagnostikat, seadmete paigaldamist ja demonteerimist, kliendi ja tema töötajate väljaõppe või koolitust seadmetega töötamiseks.

• Kui on vajadus väljakutse kahele spetsialistile (mehaanik, elektrik või elektroonikainsener), siis hind koosneb:

– väljakutse (sõltuvalt piirkonnast) igale spetsialistile

– transpordi kulu hinnaga 0,45 eurot km kohta (tee kliendini ja tagasi)

– mõlema töötaja tundide arv, lähtudes maksumusest 35,00 eurot iga töötund spetsialisti kohta

• Spetsialisti töötunni maksumus pärast 8-tunnist tööpäeva tasutakse 1,5-kordselt, kooskõlastatakse täiendavalt.

• Spetsialisti väljakutse maksumus nädalavahetustel või pühkepäevadel on kahekordne,

kooskõlastatakse täiendavalt.

Maksetingimused

• Tellimuse vormistamisel kliendile saadatakse arve e-posti i teel, mis sisaldab:

– spetsialisti (või spetsialistide) väljakutse,

– Eesti teisi piirkondi külastades on märgitud transpordikulud arvestades 0,45 eurot 1 km kohta (tee kliendini ja tagasi)

– teisi riike külastades reisi-, majutuskulud ja osaline töö eest tasumine (vastavalt kokkuleppele)

• Arve tasumine peab toimuma enne spetsialistide lahkumist kliendi juurde

• Lõplik tasu tehtud töö eest tehakse pärast akti allkirjastamist. Ajad arvutatakse välja ja ümardatakse kuni 30 minutini.

• Ettemaks 100% kõigi varuosade eest

Kohustuslikud tingimused:

Spetsialisti / spetsialistide saabumisel ja enne töö algust koostatakse Akt, mis peab sisaldama:

• Ettevõtte nimi

• vastutav isik, kellel on asjakohased volitused

• remondi tüüp, saabumise kuupäev ja kellaaeg

• Masina kaubamärk ja probleemi lühikirjeldus või diagnostika

• kliendi allkiri ja täisnimi – kes on kursis töö maksumusega ??????

Remonditööde tegemisel võivad tulla välja varjatud defekte, mis võivad põhjustada lisakulusid ja spetsialisti tööaega. Defektide avastamise korral nende kõrvaldamiseks tingimused kooskõlastada Tellija volitatud esindajaga ning vastavalt formistada ka akt.

Teenuse lõppetamise koostatakse tööde üleandmise akt, milles märgivad:

• Kutse ja töötatud aeg koos kuludega

• Transpordi kulud, km – tee kliendini ja tagasi km.

• Varuosad või kulumaterjalid ja nende maksumus.

• Akt kirjutatkse mõlemad pooled ühes eksemplaris,vajadusel kliendile antakse??? või saadatakse koopia.

Kõik hinnad on käibemaksuta.

 

Väljakutse vormistamine:

Spetsialisti väljakutse taotlus saatke e-posti aadressile (info@svms.ee või zsv@svms.ee).

Vormistame väljakutse, viidates meie spetsialisti võimalikule saabumisajale, saadame Tellijale ja ootame tema kinnitust.

Vajadusel ja viivitamatult saate visiidi aja esialgu kokku leppida otse spetsialistiga telefonil 56 20 44 20.