Meie teenuste maksumus ja kirjeldus:

 • Spetsialisti väljakutse Tallinnas – 45.00 eurot
 • Maksumus hõlmab 1 töötundi spetsialistil, kes vaatab seadme üle ja selgitab välja rikke, teostab töö või annab nõu.
 • Spetsialisti väljakutse väljapoole Tallinna – 45.00 + 0.35 km eest (kaugus kliendini ja tagasi) + 15 eurot iga tunni eest, mil tööline on teel kliendi juurde
 • Maksumus hõlmab 1 töötundi spetsialistil, kes vaatab seadme üle ja selgitab välja rikke, teostab töö või annab nõu.
 • Järgmine spetsialisti töötund maksab – 35.00 eurot
 • Hõlmab seadmete remonttöid, vigade väljaselgitamist, paigaldust ja lahtivõttu, hooldus või kliendi või tema tööliste kolitus, konsulteerimine.
 • Kui teete väljakutse 2 spetsialistile – mehaanikule,  elektrikule, elektroonikule – on väljakutse hind 45.00 eurot + 35.00 Tallinna piires ja väljaspool Tallinna 45.00 eurot + 35.00 + 0.35 eurot km eest (kaugus kliendini ja tagasi) + 15 eurot iga tunni eest, mil tööline on teel kliendi juurde.
 • Maksumus hõlmab 1 töötundi 2 spetsialistil, kes vaatavad seadme üle ja selgitavad välja rikke, teostavad töö või annavad nõu.
 • Spetsialisti töötunni maksumus 8-tunnise tööpäeva möödumisel tasutakse 1,5-kordselt ja lepitakse kokku eraldi.
 • Spetsialisti väljakutse maksumus või remonttööd nädalavahetustel või puhkepäevadel lepitakse kokku eraldi ja tasutakse kahekordselt.

Tasumissüsteem:

Töö ettemakse moodustab spetsialisti(de) väljakutsetasu:

 • maksumus Tallinna piires
 • väljakutse maksumus väljapoole Tallinna + 0.35 km eest (kaugus kliendini ja tagasi)

Kõigi varuosade puhul 100% ettemaks

Lõpparveldus tehtud tööde eest toimub pärast akti allkirjastamist. Aega arvestatakse ja ümardatakse kuni täieliku 30 minutini. Kui töötatakse enam kui 1 tund, mis sisaldub ühe tunni maksumuses, näidatakse aktis töötatud aeg – tundide arv miinus 1 tund ja arvutatakse maksumusega 35.00 eurot iga töötunni eest.

Nõutavad tingimused:

Spetsialisti(de) kohalesaabumisel ja enne tööde algust vormistatakse AKTi päis, milles peavad kindlasti kajastuma:

 • Asutuse nimetus
 • Vastutav ja vastavate volitustega isik
 • Remondi liik, kohalesaabumise kuupäev ja kellaaeg
 • Masina mark ja probleemi lühikirjeldus
 • Tellija täisnimi ja allkiri – tööde maksumusega tutvumise kohta

Remonttööde käigus võidakse avastada varjatud defekte, mis võivad kaasa tuua täiendavad kulud ja spetsialisti tööaja. Defektide avastamise korral tuleb edasine töö kooskõlastada tellija esindajaga, kellel on vastavad volitused, ja teha aktis vastavad vormistused.

Tööde lõpetamisel vormistavad spetsialist ja tellija esindaja tehtud tööde AKTi, milles peavad kajastuma:

 • Väljakutse ja töötatud aja hulk koos maksumusega
 • Teekond km-tes – kaugus kliendini ja tagasi km-tes
 • Varu- või kuluosad ja nende maksumus, kui neid paigaldati või kasutati.
 • Allkirjastavad kahepoolselt dokumendi ja vajaduse korral teevad dokumendist kliendile koopia.

Kõik näidatud hinnad on KM-ta.

Väljakutse vormistamise süsteem:

Spetsialisti väljakutse taotlus saatke e-posti aadressile (info@svms.ee või zsv@svms.ee). Kinnitame selle ja teatame oma spetsialisti võimaliku saabumisaja ning ootame teilt kinnitust.

Vajaduse ja pakilisuse korral saab külastuse eelnevalt kooskõlastada otse spetsialistiga telefoni teel – 56204420.