Kontserni asutasid noored ettevõtlikud inimesed 2003. aastal. Kvaliteetne töö põhineb kõrgelt kvalifitseeritud töötajate paljude aastate kogemusel, heal remondi-tehnilisel baasil ning tellija soovide vankumatul rahuldamisel. Ettevõte lähtub alati tellija huvidest, on avatud dialoogile.

SVS Machines & Service OÜ töö põhiprintsiip on metalli töötlemise tehnoloogia uusimate arengute pidev järgimine.

Pakume oma klientidele mitte ainult kvaliteetseid seadmeid, vaid ka kogu tehnoloogilist tööprotsessi; see eristab meid teistest Eesti ja Baltimaade turul tegutsevatest ettevõtetest.

Tingimustes, kus turul on suur konkurents ja olukord muutub väga kiiresti, sõltub ettevõtte õitseng ühistest huvidest usaldusväärsete partneritega.

Me mitte ainult ei müü seadmeid, õpeta töötama masinatega ja paku teenindust, vaid pakume teile tehnoloogilist protsessi detailide täielikuks valmistamiseks.